náš zbor
45.zbor Posledného spojenectva Veľké Zálužie

vodca zboru: Dominik Moravčík (0948 707 141)

45.zbor Posledného spojenectva vznikol 1.4.1998 Nachádzame sa vo Veľkom Záluží a Banskej Štiavnici. Momentálne má náš zbor 6 oddielov, ktoré sa ďalej členia na jednotlivé družiny.

naša zborová stránka:  https://www.spojenectvo.sk

videoprezentácia nášho zboru:

Naša klubovňa: