náš oddiel
3.oddiel vĺčat a včielok Khazad-dum

vodkyňa: Viktória Šinkorová (0911 997 895)

Náš oddiel je jedným z oddielov 45.zboru Posledného spojenectva Veľké Zálužie. Nachádzajú sa v ňom družiny členov vo veku približne od 6 - 11 rokov. 

Oddiel sa delí na jednotlivé družiny, ktoré spolu mávajú každý týždeň družinovky.

Hráme sa spolu, poznávame prírodu, chodíme na výpravy, učíme sa orientovať v lese a iné skautské zručnosti. 

Každý rok máme etapovú hru, ktorá sa skladá z viacerých častí. Táto etapová hra má vždy nejakú tému, a vyvrcholí v lete na skautskom tábore.

Zákon vĺčat a včielok:


Vĺča/včielka:

-hovorí pravdu

-pomáha druhým

-počúva

-stará sa o prírodu

-je priateľom

Heslo vĺčat a včielok:  


Buď stále lepším/lepšou!

Sľub vĺčat a včielok:


Sľubujem, že sa s pomocou Božou vynasnažím dodržiavať zákon vĺčat / včielok a byť stále lepším / lepšou.